حراج!
cament--followerarzan

۵۰ کامنت پیش فرض(بدون رمز)

4,000 تومان 1,000 تومان

نوع کامنت : ایرانی متن پیش فرض(انگلیسی یا فارسی به انتخاب شما)

تعداد کامنت : 50 عدد

 بدون نیاز  به رمز اینستاگرام شما( کامنت دلخواه با رمز هم داریم )

پیج شما در زمان سفارش  کامنت  باید خصوصی نباشد

زمان تقریبی انجام سفارش 15 دقیقه الی 3 ساعت

برای  یک پست یا  تقسیم روی چهار  پست به انتخاب شما

لینک پست  سفارش کامنت   و تعداد   را در جزئیات پرداخت قسمت توضیحات در مورد سفارش وارد کنید